Projekteerimine, dokumentatsiooni haldamine ja ehitise audit

Projekteerimine, teostusdokumentatsiooni haldamine ja ehitise audit

Tööde kirjeldus:

  • Mõõdistusprojektide koostamine
  • Uusehitiste projekteerimine
  • Rekonstrueerimis-ja laiendusprojektide koostamine
  • Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
  • Küttesüsteemide projekteerimine
  • Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
  • Elektriprojektide koostamine
  • Nõrkvooluprojektide koostamine
  • Ehitise audit – kasutusloa taotlemine olemasolevatele hoonetele
Scroll to Top